Wednesday, November 9, 2016

ผลการตัดสิน ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มุ่งมั่นตั้งใจ ในการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย ผ่านการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เพื่อสื่อถึงความงดงาม มุมมองการถ่ายภาพ บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางที่ได้ไปสัมผัสธรรมชาติผ่านภาพถ่าย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรักษา และหวงแหน สัตว์ป่าและป่าไม้ในประเทศไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไป

โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนิสิตนักศึกษา รวม 527 คน มีจำนวนภาพส่งเข้าประกวดมากกว่า 2000 ภาพ

โดยระดับบุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลที่ 1 ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ภาพชื่อ “อิสระ” โดย นายบารมี เต็มบุญเกียรติ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรางวัลที่ 1 ภาพ Landscape ได้แก่ภาพชื่อ “สีสันป่าสวยงาม” โดยนายศราวุฒิ ทองเมือง พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท


สำหรับระดับ นิสิต-นักศึกษา รางวัลชนะเลิศประเภทสัตว์ป่าได้แก่ภาพชื่อ “ล่าเหยื่อ” โดย นายวริทธิ์ นีละคุปต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลชนะเลิศประเภทป่าไม้ ได้แก่ภาพชื่อ “ผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำ” โดยนายอาณกร จารึกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาทและผู้ชนะรางวัลที่ 1 ในทุกประเภทการประกวดยังได้จะรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดรางวัลทั้งหมดได้ทาง
http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/14/

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

Tuesday, August 30, 2016

นิทรรศการ ภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ


ขอเชิญผู้ชื่นชอบภาพถ่ายธรรมชาติ และผู้สนใจการถ่ายภาพ
ชมนิทรรศการ ภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในระหว่างวันที่ 3 - 11 กันยายน 2559 นี้
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 
พร้อมฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพ และเรื่องราวที่คุณอยากรู้ ....

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
- คุณนัท สุมนเตมีย์ และ ม.ร.ว.พรระพี อาภากร ผู้ชนะการประกวดถ้วย
พระราชทานฯ ประจำปี 2556

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
- น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์” นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย
- คุณปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์ ผู้ชนะรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2558
- คุณวัชระ สงวนสมบัติ แฟนพันธุ์แท้ดูนก

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งฟังเสวนา พร้อมรับหนังสือภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" เป็นที่ระลึก
 (รับจำนวนจำกัดวันละ 50 ท่านแรกเท่านั้น)
สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่ม ทรู โทร.02-6996279

....มาชื่นชมความงามและคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป
# ชมรมถ่ายภาพ#รักธรรมชาติ#ภาพถ่าย#กล้อง

----------------------------

Thursday, August 18, 2016

ประกวดนักวิทย์น้อย ทรูปลูกปัญญา

             สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  (สวทศ.)  เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา   จึงได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท  ทรู  จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา  ระดับชาติ  ประจำปี  2559  ในหัวข้อเรื่อง  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน                                                   กำหนดการ
                           การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                        ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559   ( ครั้งที่ 21)  
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
                                 วันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม 2559
08.30 - 09.30 น.     - ผู้บริหารสมาคม ฯ และผู้บริหารทรู เดินทางถึงบริเวณงาน
09.00 - 09.30 น.     - พิธีเปิดกิจกรรม การตัดสินรอบสุดท้าย
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
         กล่าววัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดการประกวดฯ และกล่าวต้อนรับ
คุณประพาฬพงษ์  มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึง การส่งเสริมเยาวชนด้านการเรียนรู้ด้าน
         วิทยาศาสตร์
- พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกันทำพิธีเปิดบนเวที และ
       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันพิธีกรแนะนำคณะกรรมการ แจ้งเกณฑ์การตัดสิน และวิธี
       นำเสนอ
09.30 --12.00 น.     - นักเรียนทีมที่ 1-10 นำเสนอโครงงาน (ทีมละ 15 นาที รวมกรรมการซักถาม)
12.00 – 13.00 น.     - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.     - นักเรียนทีมที่ 11- 15 นำเสนอโครงงาน
14.30 – 15.30 น.     - สิ้นสุดการนำเสนอ
 - คณะกรรมการประชุมตัดสินผลการประกวด
15.30 – 16.00 น.     - นายพะโยม  ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงาน
             - นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย นำประธานในพิธีและ
   ผู้บริหารทรู ชมแผงโครงาน
16.00 – 17.00 น.     - พิธีมอบรางวัล
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
         กล่าวรายงานสรุปการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2559
ดร.กันทิมา กุญชร  ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร
        บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึง การส่งเสริมเยาวชนด้านการศึกษาและการ
        จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
นายพะโยม  ชินวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
ดร.กันทิมา กุญชร  ณ อยุธยา มอบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูก
         ปัญญาสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง
ประธานในพิธี คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะทำงาน คณะครู-อาจารย์
        และนักรียนที่เข้าประกวด ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ปิดงาน 


Sunday, August 7, 2016

วันแม่ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ 2559

“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

Monday, July 18, 2016

วันอาสาฬหบูชา

      วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก 
 
          สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2559 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนัก ดังนั้นวันนี้เรามีประวัติวันอาสาฬหบูชามาฝากกันค่ะ

          ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

          วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

          ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

          สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

          1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

           การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

           การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

          ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
     
            1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

            2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

            3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

            4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

            5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

            6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

            7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

            8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

          2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ 
   
            1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด 
   
            2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ 
   
            3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 

            4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

           พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้...